גיין נאַקעט אין די וואַלד. ווייך פאָרעסקין צו שווער גרויס האָן